Uprawnienia SEP — jak podnieść swoje kwalifikacje zawodowe

Nie jest tajemnicą, że polskiej gospodarce bardzo potrzeba wykwalifikowanych fachowców z branży energetycznej. Są oni potrzebni do transformacji, jaką jest stopniowe odchodzenie od energetyki węglowej na rzecz gazu i energii elektrycznej. Na przeszkodzie realizacji tych planów staje brak wykwalifikowanych pracowników, którzy mogliby uczestniczyć w takich projektach. Jest to ciekawa i kusząca sugestia skierowana do osób, które myślą o przebranżowieniu się lub by zyskać nowe i bardzo cenione kwalifikacje. Aby to osiągnąć, trzeba najpierw uzyskać uprawnienia SEP. Niżej przedstawimy najważniejsze kwestie związane z uprawnieniami energetycznymi i cieplnymi.

Uprawnienia SEP – różne grupy kwalifikacji

Uprawnienia SEP to dość szeroko pojęty termin, ponieważ zawiera w sobie kwalifikacje zawodowe z różnych dziedzin, chociaż łączy ich energetyka.

Uprawnienia SEP – uprawnienia energetyczne

Aby zdobyć uprawnienia tego typu, konieczne jest ukończenie kursu elektryka. Szkolenie sep dające uprawnienia energetyczne pozwala na przystąpienie do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną. Pozytywny wynik jest równoznaczny z tym, że kandydat uzyskał uprawnienia SEP, które umożliwiają mu legalne wykonywanie prac związanych z eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Uprawnienia SEP – uprawnienia cieplne

Szkolenia SEP na uprawnienia cieplne, które przygotowują do państwowego egzaminu, są mniej popularne niż uprawnienia gazowe i energetyczne. Jednak z drugiej strony ciepłownictwo również jest dziedziną energetyki, która przejdzie istotne zmiany. Coraz więcej samorządów lokalnych inwestuje w chociażby ekologiczne ciepłownie zasilane biomasą czy odpadami komunalnymi. Dla posiadaczy uprawnień cieplnych to ogromna szansa na zapewnienie sobie bezpieczeństwa zawodowego. Posiadanie uprawnień cieplnych pozwala ich właścicielowi legalnie wykonywać prace związane z eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających przesyłających i zużywających ciepło, jak również innych urządzeń energetycznych.