Uprawnienia elektryczne

Aktualnie technologia coraz intensywniej się rozwija, a co za tym idzie, jest większe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jest to równoznaczne z tym że na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z dziedzin technicznych. Zawód elektryka nie jest ukształtowany tylko w jednym kierunku, a wraz z rozwojem technologicznym potrzeba coraz większych kwalifikacji w zawodzie. Praca elektryka nie jest nudna – można ją wykonywać na powietrzu, wewnątrz budynków, ale również zajmować się planowaniem i wykonywaniem instalacji elektrycznych.

 

Uprawnienia elektryczne – jak je zdobyć

 

 

Najbardziej popularnym kursem zawodowym jest zdecydowanie kurs elektryka. Po skończeniu takiego kursu można uzyskać kwalifikacje w grupie G1, by w przyszłości móc zdobywać kolejne grupy uprawnień.

 

Aby otrzymać uprawnienia w konkretnej grupie, należy przystąpić i zdać egzamin państwowy przed komisją, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pozytywny wynik egzaminu daje nam otrzymanie uprawnień, które honorowane są nie tylko w Polsce, ale również w całej UE, Szwajcarii oraz państwach, które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na kursach, które umożliwiają zdobycie danego uprawnienia, kładziony jest nacisk nie tylko na teorię, ale co bardzo ważne, także na praktykę.

 

 

Uprawnienia elektryczne budowlane – wymagania

 

Otrzymanie uprawnień elektrycznych jest zależne od tego, jaki rodzaj pracy chce się wykonywać. Tak naprawdę doświadczenie nie jest potrzebne, jeśli czynności, które będą wykonywane, będą związane z eksploatacją urządzeń elektrycznych. Jednak w przypadku uprawnień kontrolno-pomiarowych, doświadczenie, a także zdobyta wiedza mają znaczenie, gdyż wymagania na egzaminie są już większe.

 

Wybór konkretnego kursu powinien być przemyślany, by nauka nie należała do najtrudniejszych. Uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie uprawnia do pracy w zawodzie.

 

 

Popularne tagi: kurs na elektryka , kurs elektryk , uprawnienia elektryczne sep