Inhibitor korozji – kiedy go stosować i jaki wybrać

Korozja to proces stopniowej degradacji materiałów na skutek działania środowiska. Stanowi ona bardzo poważne zagrożenie dla wszystkich typów systemów wodonośnych. Korozja instalacji wodnej może mieć różną postać. Może to być reakcja chemiczna, reakcja elektrochemiczna, procesy mikrobiologiczne lub procesy fizyczne, które prowadzą do uszkodzeń materiałów konstrukcyjnych. W konsekwencji powstają reakcje korozyjne, a tlenki metali dostają się do układu i zanieczyszczają wodę. Ryzyko korozji występuje zarówno w instalacjach z ciepłą wodą, jak i w układach chłodniczych. W zależności, z jakiego rodzaju instalacją mamy do czynienia należy stosować innego rodzaju środki ochrony.

Inhibitor korozji – czym jest

Inhibitor korozji to nic innego jak substancje spowalniające lub powstrzymujące procesy korozyjne. Przyczyny korozji metali w instalacjach wodnych są różne. Jest tak dużo jej typów i dlatego, można też rozróżnić wiele rodzajów inhibitorów korozji zabezpieczających metalowe powierzchnie instalacji wodnych.

Inhibitor korozji – podstawowy podział

Spośród wszystkich problemów spotykanych w systemach wodnych najbardziej powszechnym i sprawiającym najwięcej trudności jest korozja elektrochemiczna. Pojawienie się jej spowodowane jest wystąpieniem różnicy potencjałów. W metalu o niższym potencjale zachodzi utlenienie, a metal przechodzi do roztworu. Zastosowany inhibitor korozji blokuje ten proces. Inhibitor w miejscu korozji tworzy osłonę, która efektywnie izoluje anodę od wody w obiegu i od kontaktu z katodą. Można wyróżnić tutaj dwa podstawowe podtypy: inhibitor anodowy hamujący reakcję zachodzącą na anodzie i inhibitor katodowy, który blokuje reakcję, która zachodzi na katodzie.

Anodowy inhibitor korozji określany jest jako inhibitor pasywacyjny. Reaguje on w miejscu styku materiału korodującego i otaczającego go środowiska, tworząc w tym miejscu powłokę pasywacyjną, która zabezpiecza metal przed utratą jonów migrujących do otoczenia wodnego.

Inhibitor korozji katodowy bywa określany jako precypitacyjny inhibitor korozji. Ten inhibitor wywołuje wytrącanie się nierozpuszczalnych osadów węglanów lub wodorotlenków.

Popularne tagi : płyn antykorozyjny , papier antykorozyjny , smar antykorozyjny , papier VCI , folia VCI , worki VCI

Zadzwoń:
+42 633 53 73

Zobacz stronę:
http://www.excor.pl/pl/kontakt
inhibitor korozji

Dojazd: